وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
عنوان پست سازمانی:رئيس اداره
نام ونام خانوادگي:مجتبي شكري منعم
مدرک تحصیلی: ليسانس
سابقه استخدام:29
تلفن :08735122304
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: