وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال دهگلان
نام ونام خانوادگي:اسماعيل شهبازيان
سوابق تحصيلي: ليسانس
سوابق شغلي:18سال
ايثارگري